• +90 342 317 2961

Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometre (FT-IR)

Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometre (FT-IR) katı, sıvı veya gazın kızılötesi absorpsiyon spektrumunu veya emisyonunu elde etmek için kullanılan bir tekniktir.

FT-IR cihazının çalışma prensibine göre; molekül içi bağlar üzerine kızılötesi ışınlar düşürülerek, bağların titreşim ve dönme hareketleri ile soğurulması gerçekleştirilir. Fakat bu olay sadece dipol momente sahip polar moleküllerde gözlenmektedir.

  Cihaz Marka Model Ek Modüller
1
 Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometre (FT-IR)
Shimadzu  IRTracer100

 Elmas ATR Reflektans

https://www.youtube.com/watch?v=O8vhUueRFDk
https://www.shimadzu.com/an/products/molecular-spectroscopy/ftir/ftir-spectroscopy/irtracer-100/index.html

Uygulama Alanları

 • Molekül içi bağların tayini,
 • Molekül yapısının tayini, 
 • Molekül içi fonksiyonel grupların incelenmesi,
 • Molekül içi fonksiyonel grupların incelenmesi,
 • Kütüphane taraması ile bilinmeyen molekül tayini,
 • Kantitatif program ile numune içerisindeki bileşenlerin miktar tayini 

 

 

Ultra Violet-Görünür-Yakın Kızıl Ötesi Spektrofotometre (UV-VIS-NIR)

UV-VIS-NIR spektrofotometre ile morötesi, görünür ışık ve yakın kızılötesi (NIR) dalga boyu aralıklarında ve çok daha geniş bir spektrumda analiz yapılabilmektedir. UV-VIS-NIR cihazının çalışma prensibine göre; bir ışın demeti, bir örnekten geçirilir veya bir örneğin yüzeyinden yansıtılır, daha sonra ışın şiddetindeki azalmaya bağlı olarak soğurmada (absorpsiyonda) artış gözlenir. Örnekten geçen veya yansıyan ışınlar her bir molekül tarafından kendine özgü bir dalga boyu ile soğurulur ve referans spektrumlar ile molekül tayini gerçekleştirilebilir. UV-VIS-NIR analizlerinde; molekül formülünün tayini, kimyasal reaksiyon takibi, reaksiyon kinetiğinin takibi yapılabilir.

 

 

Uygulama Alanları

 • Çözeltideki moleküllerin tespiti
 • İnorganik iyon veya komplekslerin ölçümü
 • Su analizleri (içme suyu, atık su, tuzlu su, deniz suyu)
 • Çözeltiye alınabilen katı maddelerdeki anyonların belirlenmesi 
 • Organik bileşiklerin değişik çözücülerde spektrumlarının alınması 

 

 

 Cihaz İsmi

 Marka

 Model

 1
 Ultra Violet - Görünür - Yakın Kızıl Ötesi Spektrofotometre              (UV-VIS-NIR)
 Shimadzu
 UV-3600 Plus
https://www.shimadzu.com/an/products/molecular-spectroscopy/uv-vis/uv-vis-nir-spectroscopy/uv-3600i-plus/index.html