• +90 342 317 2961

 

Merkezimizde hizmet sunduğumuz elektron mikroskopi laboratuvarında, malzemelerin mikro ve nano boyutta görüntülenmesi, küçük alanlardan malzemelerin elementel ve kimyasal kompozisyonlarının belirlenmesi ve malzemelerinin kristal bilgilerinin analizi çalışmaları yapılmaktadır.  

 

 

SEM

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), katı ve biyolojik numunelerin yüzeyine yüksek vakum ortamında yüksek enerjili elektronlardan oluşan odaklanmış bir kiriş demeti göndererek elektron-numune etkileşimlerinden elde edilen sinyallerle numunenin dış morfolojisi (dokusu), kimyasal bileşimi, numuneyi oluşturan kristal yapı ve bu yapının oryantasyonu hakkında bilgi verir. SEM, numune üzerinde seçilen noktasal yerleri analiz etme yeteneğine sahiptir.

 

         

   

BAŞVURU KOŞULLARI

1. SEM analiz başvurusu için gerekli planlamaların yapılması sebebi ile 1 hafta önceden başvuru yapılması, Numune Kabul Birimi aracılığıyla SEM Laboratuvarı ile temasa geçilmesi gerekir.

 

2. SEM analizleri numune sahibi eşliğinde önceden randevu verilerek yapılmaktadır. Başvurunuzun kabul edilmesine müteakip, randevunuzla ilgili tarih ve saati size bildirilecektir.

 

3. SEM numuneleri analiz haftası Pazartesi günleri numune hazırlama işlemine tabi tutulur. Bu işlem, uzmanlar nezaretinde numune sahibi tarafından yapılmalıdır.

 

4. Numunelerin analize hazır hale getirilmesi, numune sahibinin sorumluluğundadır.

 

5. Numunelerden elde edilen görüntüler CD içerisinde deney raporuyla beraber verilir.

İletişim için ulutem@gantep.edu.tr adresi kullanılabilir.

 

RANDEVU KOŞULLARI

SEM analizi zaman aralıkları aşağıdaki gibidir:

HAFTA İÇİ HERGÜN;

Sabah Seansları:      8:30 - 9:30        /   9:45 - 10:45    /   11:00 - 12:00

Öglen seansları:       13:30 - 14:30   /   14:45 - 15:45  /   16:00 - 17:00

  • Her seansta en fazla 10 numune incelenebilir.

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  1. SEM görüntüsü alınacak numuneler nemli olmayan ya da sulu olmayan katı numuneler olmalıdır. Teknik nedenlerden dolayı; kuru olmayan numunelerden SEM görüntüsü alınamaz.
  2. Analiz için gönderilecek numuneler toz veya katı blok halinde olabilir. Numune miktarı, toz numuneler için gözle görülür olması yeterlidir. Katı numunelerin boyutları 10 mm’yi geçmemelidir.

  3. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 1’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.

 

 

ÖRNEK ÇALIŞMALAR