• +90 342 317 2961

 

Merkezimizde bulunan, çok çeşitli uygulama alanlarına sahip, titreşimli spektroskopi cihazları olan RAMAN Spektroskopisi cihazı ve Kızıl Ötesi Spektroskopisi cihazı ile molekül veya bileşik yapısında bulunan bağlar hakkında tanımlayıcı bilgiler verilebilmektedir.

Kızıl ötesi teknolojisi temel olarak kızıl ötesi ışığın incelenen madde tarafından soğurulmasına dayanır. Kızılötesi ışık ancak değişken dipol momente sahip moleküller tarafından soğurulur. Raman spektroskopisi ise tam tersi olarak bağların ışığı esnek olmayan şekilde saçmasıyla çalışır.

Bu yüzden kızılötesi-aktifliği olmayan moleküller eğer kutuplaşma değişimi gerçekleştirebiliyorlarsa Raman-aktif özellik gösterirler. Bundan dolayı bu iki spektroskopik yöntem birbirlerini tamamlayıcıdır.

Kızıl ötesi ve RAMAN spektroskopisi için spektral aralıklar

 

RAMAN SPEKTROSKOPİSİ

 

Raman spektroskopisi bir maddenin görünür bölge ya da yakın-IR tek renkli (monokromatik) ışından oluşan güçlü bir lazer kaynağıyla ışınlanmasıyla, saçılan ışının belli bir açıdan ölçümüne dayanır. Moleküllerin şiddetli bir tek renkli ışın demeti ile etkileşmesi sırasında, ışık soğurma olayı gerçekleşmiyorsa, ışık saçılması olayı ortaya çıkar. Işık saçılması sırasında, saçılan ışığın büyük bir kısmının enerjisi madde ile etkileşen ışığın enerjisine eşit olur ve bu tür esnek saçılma olayına Rayleigh Saçılması denir.

Esnek saçılma olayının yanı sıra, saçılan ışığın çok az kısmı esnek olmayan saçılma yapar ve bu olay, Raman saçılması adını alır. Rayleigh saçılmasına göre 104-105 kez daha şiddetli ışık oluşur. Ancak, Rayleigh saçılması tek bir çizgi verir ve titreşim geçişleri hakkında bilgi vermez. Raman saçılması sırasında, saçılan ışığın enerjisinde molekül ile etkileşen ışığınkine göre oluşan fazlalık ya da azlık ışıkla etkileşen molekülün titreşim düzeyleri arasındaki enerji farkları kadardır. Bu nedenle Raman saçılmasının spektroskopik incelenmesi ile de, moleküllerin titreşim enerji düzeyleri hakkında bilgi edinilebilir. Bu tür spektroskopik yöntem Raman Spektroskopisi adını alır. Bu yöntemde molekül ile etkileşen ışığın dalga boyuna göre, saçılan ışığın dalga boyunda oluşan farklar ölçülür. Bu farklar, Raman kayması olarak adlandırılır.

Moleküller ile etkileşen ışığın kaynağı olarak özellikle son yıllarda genellikle lazer türü kaynaklar kullanıldığından, bu yönteme Lazer Raman Spektroskopisi adı da verilir. Raman spektroskopisi inorganik, organik ve biyolojik sistemlerin nitel ve nicel çözümlenmesine uygulanır.


UYGULAMA ALANLARI

 

  • CANLI BİLİMLERİ

Hücreler

Doku

Mikroorganizmalar

  • MALZEME BİLİMLERİ

Karbon ve nanoteknoloji

Yarı iletkenler

Fotovoltaik

Kataliz

  • KİMYA

İlaç

Polimerler

Kimyasallar

  • YER BİLİMLERİ

Jeoloji

Değerli taş bilimi

  • ANALİTİK BİLİMLER

Sanat ve miras

Arkeoloji

Adli inceleme

Kontaminasyon, bulaş

 

.

 Cihaz Marka Model
1  Raman Spektroskopisi  RENISHAW  inVia
https://www.youtube.com/watch?v=7hC9K7G6Cq4&list=PLhdh_20l2Pto_DKtUc4CfYzOehktu56vk
https://www.renishaw.com/en/raman-spectroscopy--6150