• +90 342 317 2961

Doç. Dr. Necip F. YILMAZ
Başkan
Doç. Dr. Emrah ÖZAHİ            
Üye - Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Esin SARIOĞLU     
Üye - Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Musa YILMAZ           
Üye - Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Suat ZENGİN            
Üye
Doç. Dr. Ayşegül İYİDOĞAN        
Üye
Doç. Dr. Umut ELBOĞA           
Üye