• +90 342 317 2961

ULUĞ BEY YÜKSEK TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi sahip olduğu altyapı, ileri teknoloji laboratuvar olanakları ve hizmet verilen alanlarda yetişmiş uzmanları ile Türkiye’de ve bölgede etkin rol oynamak için kendini sürekli geliştirme ve yenileme anlayışını benimsemiştir.

 

MİSYONUMUZ

 

Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi;

 

  • Sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren firmalar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin ihtiyaç duyabilecekleri analizleri araştırma merkezinin olanakları ölçüsünde karşılamayı,

 

  • Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğini teşvik edecek disiplinler arası ve kurumlar arası işbirliklerine destek olarak ulusal ve/veya uluslararası bilimsel ve teknolojik projelerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamayı,

 

  • Üniversitemizin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli ve yaratıcı bir ortamda çalışmalarını sürdürmelerini ve üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesinin artmasını sağlamayı,

 

  • Fiziki laboratuvar altyapısını teknolojik yenlikler çerçevesinde sürekli olarak geliştirmeyi, yenilenmeyi ve bu sayede araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürülebilir zeminlere taşımayı,

 

  • İdari ve teknik kadronun bilgi birikiminin sürekli eğitimlerle geliştirilmesini sağlayarak verimli ve etkin bir çalışma ortamı yaratmayı,

 

  • Yüksek teknolojiye haiz araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin oluşturulması ve yürütülmesinde öncü olmayı

 

kendine görev edinmiştir.

 

 

VİZYONUMUZ

 

Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi;

 

  • Üniversite ve sanayi arasındaki güçlü ortaklıklar sayesinde yeni nesil, sürdürülebilir, yüksek teknolojiye sahip ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi amacıyla ülke ekonomisine katkıda bulunacak araştırmalara öncülük eden,

 

  • İlimiz başta olmak üzere bölge ve ülkemizde ihtiyaç duyulan bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin toplumsal, ekonomik, etik ve estetik  değerler gözetilerek nitelik ve nicelik yönünden arttırılmasında ve geliştirilmesinde Kamu-Üniversite-Sanayi arasında etkin bir işbirliği oluşturan,

 

  • Sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelerin ihtiyaç duydukları analizler için gerekli olanakları sunan, bilim ve teknolojinin sürekli ilerlemesine paralel olarak kendini sürekli yenileyen ve geliştiren

 

bir uygulama ve araştırma merkezi olmayı kendine hedef edinmiştir.